NYHET!
Godkännande klart även för 2019 för Chevrolet 3500 HD Silverado